karakter

karakter je ukupnost čovjekovih bitnih osobina, psihički lik; obilježje, osobina. (preneseno značenje) Čovjek postojanih uvjerenja i dosljednog ponašanja; poštenjak.

To je jedna od definicija, a druga bi bila da smo nečiji plaćenici.

A treća definicija bi bila da ni mi ne znamo šta smo.

Narod odabrao